Kritik eller ej: Er der brug for anmeldelser og for hvis skyld?

Arrangør
Moderator
Panel

Den fagprofessionelle kritik er presset i det brede mediebillede. Kritikken, der får spalteplads, dækker primært teatre i landets større byer. Men hvorfor er det sådan? Hvad betyder den manglende kritik i medierne for publikum, for scenekunsten og den demokratiske samtale? Og hvad skal der ske med anmeldelsen fremadrettet?

Foto: Sophie Kalckar, Jens Bangsbo og Christoffer Marott