Den korte historie

Arrangør
Moderator
Panel

I foråret 2023 lancerede Nordjyske Museer konceptet: Den Korte Historie. Ved hjælp af en 20 fods container med solceller, alarmer, brudsikre montrer og skarpt indhold, så er formidlingen af den nordjyske kulturarv blevet mobil.

Formålet er at formidle lokalhistorien præcis dér, hvor den har udspillet sig, og hvor vi bor og færdes. Ambitionen er bl.a. at tilgængeliggøre kulturelleoplevelser for en bredere målgruppe. Den Korte Historie er er bud på let tilgængelige kulturoplevelser – især til nogle af de brugergrupper, der er underrepræsenteret på museerne.