FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BYER – GRØN MOBILITET I PROVINSBYER

Arrangør
Moderator
Panel

Næsten alle provinsbyerne står over for en omstilling, om de enten skrumper eller vokser, og skal tage stilling til deres egen identitet og bymidtens funktion som visitkort til omverdenen. De strategiske planer skal så vidt muligt ruste byerne til fremtiden, og mobilitet er en vigtig ingrediens i at skabe både bære- og levedygtige bymidter og provinsbyer.

Med støtte fra Realdanias Bymidtepulje har JaJa Architects og Urland udarbejdet rapporten Scenarier for fremtidens mobilitet med særligt fokus på fremtidens grønne mobilitet i provinsbyerne. JaJa Architects og Realdania giver deres refleksioner på mobilitet i fremtidens bære- og levedygtige provinsbyer.