Streaming af litteratur

Arrangør

Det seneste år har budt på meget debat omkring forfatteres afregning for streaming af deres værker. Enkelte forfattere har krævet af deres forlag, at de ikke stiller deres værker til rådighed for streaming mens andre har brugt deres stemme til at kritisere forretningsmodellen bag lydstreaming. Andre introducerer såkaldt holdback. Nu er der også nedsat en arbejdsgruppe for litteratur under Kulturministeriet, der blandt andet skal behandle streaming.

Der findes også en væsentligt gruppe forfattere, som gennem streaming har fundet et nyt publikum og tjener flere penge end nogensinde før. Ligeledes ser vi forlag, der nu har større indtjening fra streaming end print.

Det har været indvendt, at flere forfattere måske ikke forstår forretningsmodellen helt. Andre mener, at modellen driver rovdrift på skaberne. Vi går konstruktivt til værk og graver os ned i forretningsmodellerne for at forstå muligheder og udfordringer med den hastigt voksende streaming af lyd.

Panel TBA