Når kunst og kultur bliver sundhedspolitik

Arrangør
Moderator
Panel

Sundhedskrise, trivselskrise, stresskrise, ensomhedskrise!
Vores sundhed er under pres, og forskning på feltet kultur og sundhed viser, at kulturens kompetencer er en del af løsningen. I en tid hvor stadigt flere unge som ældre kæmper med psykiske udfordringer, mental mistrivsel og social distancering, er der brug for kunst, kultur, meningsfulde fællesskaber og social interaktion. Det kan kulturens eksperter hjælpe med.
Kunst og kultur bruges derfor i stigende grad som sundhedsfremme på bl.a. hospitaler, plejehjem, sociale institutioner og uddannelser, men meget er stadig projekter og eksperimenter.

I Danmark har vi set en markant udvikling på feltet, så hvad har vi lært? Hvad ved vi nu om, hvilke betingelser der skal være til stede for at lykkes? Hvordan bevæger vi os fra kortvarige projekter til drift? Hvordan skaber vi en alliance på tværs af politik, kultur og sundhed?

Disse spørgsmål drøftes med inspiration fra bl.a. en dugfrisk analyse af, hvornår initiativer indenfor kultur som sundhedsfremme lykkes. Kulturens Analyseinstitut løfter sløret.