Børn og unge tegner fremtiden, så bør vi ikke undervise dem i arkitektur?

Arrangør
Moderator
Panel

Børn og unge er fremtidens beboere, men også dens arkitekter og bygherrer. Så bør vi ikke gøre mere for at undervise dem og inkludere dem i arkitekturen? Og kan arkitekturundervisning åbne for nye måder at lære og forholde sig kritisk til, hvordan vi kan bebo verden og tegne et samfund, der kan rumme de kommende generationer?

Vær med, når Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg først lader vært Ane Cortzen og unge fra Ung Kult anmelde både arkitektur og samfundets evner til at inddrage og undervise de unge i arkitektur og planlægning. Derefter debatterer vi sammen med et panel af politikere, undervisere og arkitekter, hvordan vi bedst kan styrke børn og unges møde med arkitekturen.

Session 1:
Er der en ung tilstede?
Sammen med unge fra Ung Kult anmelder vært Ane Cortzen arkitekturen og de voksnes evner til at inddrage de unge og spørger: hvor er børn og unges perspektiv, når vi bygger vores byer? Hvad mener de unge egentlig selv om arkitekturen i dag? Og hvordan skulle byerne se ud, hvis de helt selv skulle tegne dem? Hvordan skulle de opleves? Og hvad kan de voksne lære om, hvordan vi kan inddrage og undervise børn og unge i arkitekturen?

Session 2 Paneldebat: Hvordan styrker vi børn og unges møde med arkitekturen?
Vær med når et panel af unge, undervisere, arkitekter og politikere debatterer, hvordan vi bedst kan styrke børn og unges møde med arkitekturen, skabe ny arkitekturundervisning og blive bedre til at inddrage dem, når vi planlægger og bygger.