Biblioteket som kulturhub - hvordan ser fremtidens bibliotek ud?

Arrangør
Moderator
Panel

Biblioteket er meget mere end et sted, hvor man låner bøger. Biblioteket er blevet et socialt samlingspunkt, hvor man kan deltage i arrangementer, studere eller mødes med andre. Biblioteket skal derfor kunne rumme både stille læseområder og mere pulserende områder til aktiviteter og events.

Gennem de seneste 10 år er der sket en markant udvikling inden for kulturbyggeri, hvor der er kommet et større fokus på rumfunktioner, aktivitetstyper og målgruppebehov.

I dag skal det moderne bibliotek være fleksibelt og tilpasse sig forskellige brugerbehov. Derudover er bæredygtighed også en vigtig faktor, når nye biblioteksrum skal etableres, hvor der blandt andet er fokus på at transformere eksisterende bygningsmasse og på at skabe plads til de mange aktiviteter, som brugergrupper efterspørger.

I denne samtale sætter vi fokus på, hvordan det moderne bibliotek ser ud, hvad det skal kunne, og hvordan man skaber fysiske biblioteksrum, som tiltrækker bredt og skaber mulighed for både fællesskab og fordybelse.

Til samtalen lancerer Lokale og Anlægsfonden et inspirationskatalog om biblioteker.