Biskop og Imam

Arrangør
Moderator
Panel

Marianne Christiansen er kvinde, biskop, fra Jylland og med kristen baggrund. Naveed Baig er mand, imam og muslim, født og opvokset på Vestegnen. Nu mødes de to til en samtale om tro og forskellighed, men også om, hvor og hvordan vi mødes med vores modsætninger i enighed og uenighed: Tror vi på den samme Gud? Er der forskelle på religionernes måde at forholde sig til samfund og lovgivning på? Og hvad med kønnet, maden, fællesskabet, volden?

Dét og meget andet spørger vi hinanden om, når Folkekirke og Religionsmøde i skikkelse af Martin Rohr Gregersen, litteraturkritiker ved Kristeligt Dagblad og kirkekulturmedarbejder ved Kirkerne i Vestsalling, sætter de to religiøse overhoveder stævne i en af tidens centrale kulturmøder.

Alle er velkommen til at bidrage til den gode dialog!


Om Folkekirken og Religionsmøde
’Folkekirke & Religionsmøde’ (F&R) har til opgave at styrke folkekirkens møde med mennesker med andre religioner og livssyn i Danmark. Det sker med afsæt i den kristne tro. Målet er at bidrage til et samfund, der bygger på religionsfrihed, ligeværdighed og plads til forskellighed.