Kan leg betale sig? Er mere leg løsningen på bedre trivsel?

Arrangør
Moderator
Panel

Hvad nu hvis legen er løsningen, vi leder efter i en tid med faldende trivsel blandt børn og unge? Hvad kendetegner legekulturen 2024? Og hvordan styrker vi legen som en central del af børn og unges liv.
Få smil på læben og leg med, når legeforskere og eksperter tager dig med ind i legens univers og argumenterer for, at mere leg er en overset løsning på en stor samfundsudfordring

Ny undersøgelse fra Levende Legekultur viser, at der er en klar sammenhæng mellem leg og trivsel. I familier, hvor der leges meget, og hvor der leges frit, vurderer forældrene over en bred kam, at deres børn trives bedre end hos familier, hvor der leges mindre. Samme erfaringer har vi set på skoler, SFO’er og i dagtilbud over hele landet, hvor de voksne har lært at lege igen. Kan legen betale sig så meget, at vi skal investere mere i den?

I Center for Leg og Bevægelse arbejder vi med leg hver eneste dag. Vi er specialister i leg, både i teori og praksis. Vi har et tæt samarbejde med legeforsker Ditte Winther-Lindqvist fra DPU og med fem udvalgte kommuner: Helsingør, Slagelse, Holbæk, Esbjerg og Aalborg.

Få en anderledes oplevelse med ny viden om leg og trivsel og masser af konkrete redskaber til at blive mere legende ude og hjemme.