Folkedans - et super-tool til mental og fysisk trivsel?

Arrangør
Panel

Hvordan spreder vi fællesskabet til mange flere? Hvad skal der til, før vi kan få folkedansen til at løfte for eksempel flere unge, så de ikke længere er fanget omkring de kritiske nedre grænser for mental trivsel? Hvilke forhindringer skal håndteres for at styrke de mange pressede i en moderne virkelighed?

Kom og hør, hvad folkedans kan gøre for udsatte unge og voksne med psykisk sygdom. 195 unge og voksne har danset folkedans, ledet af dygtige musikere og danseinstruktører, på fire FGU-skoler og fire tilbud i Nordjylland og i Syddanmark. Resultaterne for deltagernes trivsel efter bare seks dansegange var overbevisende - og nu taler vi med forskere, politikere, deltagere og musikere om potentialet i at rulle aktiviteterne meget bredere ud.

En ung FGU-elev sagde efter forløbet: Man kører, man laver fejl og så griner man lidt. Man mærker den der fællesskabsfølelse, og den tager vi med videre.