De umage par

Arrangør
Moderator
Panel

Når man som jordemoder eller sygeplejerske prøver at hjælpe mennesker, der oplever livsforandrende begivenheder, er medicin og gode sundhedsråd ikke de eneste løsninger. Kulturelle kompetencer kan gøre den store forskel. Samarbejder mellem kulturlivet og sundhedssektoren bliver mere og mere almindelige, og til denne samtaleserie kan du møde en række inspirerende makkerpar, som fortæller, hvordan deres samarbejde har skabt nye store muligheder i krydsfeltet mellem sundhed og kulturens kompetencer.

I ”Sange med mødre” tilbyder jordemødre fra de midtjyske hospitaler (i samarbejde med kulturskoler) sanggrupper for kvinder med fødselsdepression og for kvinder, der er i risiko for at udvikle det. Mød sangpædagogen og jordemoderen som har samarbejdet om at udvikle tilbuddet, og som undervejs har lært meget af hinandens fag.

I ”Levende musik på intensiv” samarbejder Det Jyske Musikkonservatorium med en række midtjyske hospitaler om at skabe små koncerter på intensivstuer med store sundhedsmæssige resultater. Mød rektoren, som vil give de musikstuderende mulighed for at samarbejde med sundhedssektoren, og mød intensivsygeplejersken, som kan måle sundhedseffekten af den levende musik på patienterne i kritisk tilstand på intensiv.