Kommunale arkitekturpolitikker: Hvordan skaber vi lokal kvalitet alle steder i landet?

Arrangør
Moderator
Panel

Der bygges over hele landet og det giver ofte anledning til diskussion, når nyt byggeri skyder op i byerne. Særligt, hvis det er stort eller går i højden og kan ses mange steder fra. Hvordan får vi en god debat om byudvikling?

I Arkitektforeningen arbejder vi for, at man i alle kommuner forholder sig til kvaliteten af det der bygges på et oplyst og demokratisk grundlag. Her kan det være en rigtig god ide at have en kommunal arkitekturpolitik. En arkitekturpolitik, som tager udgangspunkt i byen og områdets kvaliteter og sætter retningen for udviklingen.