Kunst og ytringsfrihed

Arrangør
Panel

I 2023 blev regeringens såkaldte “koranlov” vedtaget og Billedkunstnernes Forbund ytrede en bekymring for lovforslagets begrænsning af ytringsfriheden. For eksempel rejste loven nye spørgsmål om, hvad det betyder, at den utilbørlige behandling gerne må udgøre en mindre del af et kunstnerisk værk. Hvordan måles dette? Og når vi taler utilbørlig behandling – er det så af de helt håndgribelige skrifter eller taler vi om de religiøse skrifters ord og sætninger?

Vær med i samtalen med debattør og formand for Dommerfuldmægtigforeningen, Nina Palesa Bonde, hvor vi taler om argumentationen bag loven, rækkevidden af dens bestemmelser og nødvendigheden af indgrebet i ytringsfriheden. For hvad er situationen nu og hvordan påvirker loven den kunstneriske ytringsfrihed?

Foto af Marie Thams: Maria Fonfara