Sådan kommer du på forsiden – hvorfor fylder kulturen ikke mere i medierne?

Arrangør
Moderator
Panel

Der er ingen, der gider læse anmeldelser. Omtale af en ny udstilling eller en teaterforestilling er so last year, og både regionale og landsdækkende medier har omlagt, nedlagt og droppet kultur som selvstændigt stofområde. Men syv ud af ti danskere er aktive kulturforbrugere ifølge Kulturvaneundersøgelsen. Så hvordan kan det være, at kulturstoffet undergår så store forandringer – og i nogle tilfælde helt forsvinder som selvstændigt stofområde i medierne?

Kulturbranchen er ikke overraskende bekymret over udviklingen, og enkelte institutioner er nervøse for, hvordan det påvirker deres indtægter, for der er både penge og publikum i omtale. I en samtale med kulturaktører og medier tager vi fat i emnet. For er det egentlig mediernes opgave at give kulturen kunstigt åndedræt, hvis den ikke er levedygtig på egen hånd? Og hvem siger at medierne absolut skal bringe anmeldelser af værker eller omtale af kunstnere, hvis brugerne hellere vil høre om noget andet?

Denne debat kommer også omkring borgernes adgang til kunst og kultur, når kulturdækningen ikke længere handler om værker eller kunstnere, men i stedet fokuserer fx på branchens arbejdsmiljø, diversitet eller grøn omstilling. Mød medierne og kulturen, når vi stiller skarpt på, hvordan kulturen kommer på forsiden.