Forfattersamtale Morten Ramsland

Arrangør
Brønderslev Forfatterskole
Moderator
Louise Eltved Krogsgård
Panel
Morten Ramsland, forfatter

Forfatter Morten Ramsland vil i samtale med leder af Brønderslev Forfatterskole Louise Eltved Krogsgård komme ind på, hvordan fortællingens kraft virker i vores liv med udgangspunkt i Morten Ramslands forfatterskab. Både de fortællinger, vi rigtig gerne fortæller om os selv, og dem vi ikke engang har lyst til at fortælle os selv er med til at forme os som mennesker. Litteraturen er med til at danne en ramme for, hvordan vi som mennesker kan beskue de fortællinger andre fortæller om os, og dem som vi gerne vil give videre eller helt afslå. Morten Ramsland vil læse små stykker op fra sine romaner. Samtalen vil have et særligt fokus på køn, og hvordan vi gennem fortællingerne former vores køn og fortællingerne om at passe ind i kulturelle kasser.