DE DANSKE FONDE – VISIONER FOR DANSK KUNST- OG KULTURLIV

Arrangør
Kulturmødet Mors
Moderator
Christian Have
Panel
Agnete Braad, projektchef for kunst Det Obelske Familiefond / Christine Buhl Andersen, forkvinde Ny Carlsbergfondet / Frank Rechendorff Møller, adm. direktør Augustinus Fonden / Repræsentant (TBA), Bikubenfonden

De danske fonde spiller en afgørende rolle for dansk kunst- og kulturliv. De afgør i vid udstrækning hvilke kulturbyggerier, kunstprojekter og store udstillinger, der bliver til noget, og hvilke der ikke gør. Med strategiske indsatser og ekstraordinære bevillinger er de med til at sætte kursen for dansk kunst og kulturliv – en rolle der blev særlig tydelig under covid-19-pandemien. De danske fonde og deres perspektiver er derfor afgørende for, hvordan kultursektoren udvikler sig i de kommende år. Vi spørger: Hvad er visionerne?