KUNSTNERISK FRIHED - HVAD ER PÅ SPIL?

Arrangør
A/nordi/c
Moderator
Clement Kjersgaard
Panel
Anni Syrjäläinen, senior rådgiver Nordisk Kulturfond / Camilla Mordhorst, direktør Dansk Kulturinstitut / Christian Villum, konsulent & digital ekspert / Eline Sigfusson, direktør A/nordi/c / Khaled Barakeh, kunstner & kulturaktivist

Hvad er de aktuelle tendenser, og hvad er på spil, når vi taler om kunstnerisk frihed i en meget omskiftelig verden?
I mange lande står kunstnere og kulturudøvere i stigende grad over for restriktioner og forsøg på at kontrollere deres arbejde – en tendens, der er forstærket af covid-19-pandemien og det anspændte politiske landskab. I de nordiske lande er der ligeledes opstået behov for at nytænke og revidere nogle af de institutionelle mekanismer, der både skal sikre kunstens og kulturens frie udfoldelse og samtidig understøtte deres rolle i udvikling af samfundslivet.
I samtalen bliver kunstnerisk frihed diskuteret af personer, der alle har en bred national og international erfaring med kunst, kultur og diplomati. Samtalen tager udgangspunkt i en aktuel undersøgelse af temaet, der blandt andet gennemføres af den nyetablerede nordiske tænketank A/nordi/c. Undersøgelsen præsenterer forskellige perspektiver som udgangspunkt for, at vi kan diskutere det skiftende landskab af forskellige former for kunstnerisk frihed i Norden og globalt.