Litteratur og landskaber

Arrangør
Limfjordsmuseernes Samvirke
Moderator
Anders Bloksgaard, museumsdirektør Limfjordsmuseet
Panel
Helle Nissen Gregersen, museumsinspektør Struer Museum

Limfjordslandet har været arnested for kunstneriske udtryk med både ord og pensel. Det har draget og inspireret forfattere og malere – nogle har været bosat ved fjorden, imens andre er rejst hertil i forbindelse med deres kunstneriske virke. I første halvdel af 1900-tallet på Struer-egnen havde en kunstnerkoloni hjemme ved Toftum Bjerge, og i Struer by boede forfatteren Johannes Buchholtz.

Historiehaven er en ny scene på Kulturmødet. Formålet med Historiehaven er at skabe en scene for nogle af museumsverdenens allerbedste fortællinger. Det er tale om talks mellem dedikerede museumsfolk for interesserede og krævende tilhørere, der vil beriges og forkæles. Stedet er ved Dueholm Kloster - byens ældste bygning. Om aftenen omdanner vi Historiehaven til Lounge og chill zone.