Unge, demokrati og skønlitteratur

Arrangør
Bibliotekerne på Kulturmødet, Læseforeningen, Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Vi ser en forsigtig tendens til, at skønlitteraturen ikke kun påskønnes for dens egenværdi, men også for dens brugsværdi. Men hvad er det lige, den kan og skal? Og for hvem? Kom med til en talk med Læseforeningen og Tænketanken Fremtidens Biblioteker, hvor vi diskuterer, hvordan skønlitteraturen kan engagere ungdomsgenerationen i samfundet på tværs af civilsamfundet og institutionerne.