Kulturens samfundsværdi

Arrangør
Moderator
Panel

Kulturens betydning har fået en central plads i regeringens planer for de kommende år. Blandt initiativerne er bl.a. kulturpasset, som skal engagere flere unge i kulturlivet. Hvordan sikrer vi det har den ønskede effekt? Og kan man måle værdien?
Til dette debatarrangement inviterer Applaus nogle af dansk kulturlivs mest betydningsfulde meningsdannere til at komme med deres bud på, hvordan vi skaber en sammenhængende indsats, der kan gøre en forskel for de danske kulturinstitutioner til gavn for borgerne.
På scenen vil Julie Lindegaard styre slagets gang, og sikre at publikum kommer til orde.