EN POLARISERET SAMFUNDSDEBAT - KAN KULTUREN STYRKE FÆLLESSKABET, TRIVSLEN OG DANNELSEN

Arrangør
Moderator
Panel

SoMe og internettet er med til at polarisere samfundsdebatten. Virale fællesskaber kan give lukkede rum, hvor en fortælling og et verdenssyn dyrkes uhæmmet. Har kulturområdet en særlig evne til at adressere denne polarisering, styrke dannelse og understøtte en god demokratisk dialog mellem borgerne? Og hvordan lykkes kulturområdet med at styrke fællesskabet og trivslen hos borgerne og skabe demokratiske rum, hvor forskellige meninger kan brydes?