At lede med verdensmålene

Arrangør
Moderator
Panel

De fleste danskere er optagede af klodens fremtid og kender til de 17. verdensmål, men hvilken rolle spiller kulturen? Det er der politisk fokus på, men er der også tilstrækkelig ledelsesmæssigt fokus? Kulturen engagerer og inspirerer, men hvordan kan vi få flere borgere, kunstnere og institutioner til at tager del i at nå verdensmålene. Ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv er der en masse potentialer men også udfordringer.