Stiger kunsten - i en fremtid med ubetinget basisindkomst?

Arrangør
Moderator
Panel

Hvad vil en universel, ubetinget basisindkomst – også kaldet UBI – også kaldet borgerløn – betyde for kunstens rolle i samfundet og for kunstnerens vilkår og muligheder?

Et liv med kunst er tit en kamp for økonomisk overlevelse, måske i perioder afhængigt af et rigidt ydelsessystem, og på markedsvilkår, som bliver udslagsgivende for, om kunsten er levedygtig, og om kunstnerens valg af livsbane er værdsat.

Om det inviterer BIEN Danmark - Borgerlønsbevægelsen til en times samtale.