Fællessang for alle børn på Mors

Arrangør

Lærerbandet spiller op til fællessang og inviterer dagsinstitutioner og indskolingen til fælles morgensang.