Nordiske heltefortællinger som dannelses-inspiration i nutiden

Arrangør
Panel

Finn Tarpgaard, valgmenighedspræst ved Aulum, Vinding, Vind Valgmenighed, tidligere efterskoleforstander på Vedersø Idrætsefterskole.

Finn bringer os til de nordiske myter og sagn og trækker tråde til nutiden.