Fremtidens bæredygtige byer – Inddragelse i klimatilpasning

Arrangør
Moderator
Panel

Øget vandstand. Flere skybrud. Høje temperaturer. Iltsvind i havet. Klimaforandringerne har mange konsekvenser, og det kan være svært helt at forstå, hvilke konsekvenser de medfører, og hvad vi hver især kan gøre for at modvirke dem. Arkitekt Jeanette Frisk fortæller om effekten af inddragelse i klimatilpasningsprojekter og metoder til at inddrage borgerne, når vi sikrer vores byer mod klimaforandringerne.
Foto: Jonas Normann