Fri og lige adgang

Arrangør
Moderator
Panel

De danske folkebiblioteker er i deres selvforståelse garanten for ”Fri og lige adgang” til Information, læring, litteratur osv.
Det er både et smukt mantra og en social ansvarlig ambition.
Ca. 40% af den danske befolkning frekventerer et folkebibliotek indenfor en 3 måneders periode. Men hvor er de øvrige 60%?
Biblioteksbrug i forhold til: Demografi, økonomi og sociale forhold i øvrigt vil vise at folkebibliotekerne er bedst til borgere med helt bestemte karakteristika i forhold til indtægt og uddannelse. Man kan sige, at de ligner os selv – altså os som arbejder på bibliotekerne.

Måske ligger der her en del af forklaringen på, at vi næppe kommer til at nå i mål med meget mere end de 40%, hvis vi ikke formår at ændre vores udgangspunkt. Måske er vores produkter og ydelser simpelthen ikke relevante for dem vi ikke når lige nu. Måske er vores markedsføring egentlig ok. Måske er det sortimentet det halter med?

Med bæredygtighed og verdensmål har bibliotekerne fået en ny arena for formidling og involvering af borgerne i fællesskabende aktiviteter. Samtidig ser vi en stigende digital ulighed i samfundet som gør arbejdet med borgernes digitale dannelse aktuel og nødvendigt på en helt ny måde – ikke mindst set i lyset af nye teknologier og AI. Hvori består bibliotekernes opgave på dette område, og hvordan arbejdes der allerede med det rundt omkring på landets biblioteker? Hvordan gør vi biblioteket synlig som en central handlingsaktør på området, og hvilke nye brugergrupper kan vi potentielt nå herigennem?

Hvilke nye samfundsmæssige roller kan vi træde ind i det næste årti? I denne debat går vi i kødet på udfordringerne og vender det til nye muligheder for bibliotekerne.