Der skal mod til!

Arrangør
Moderator
Panel

Kunst skal være en mulighed for alle børn uanset social, kulturel og økonomisk baggrund og uanset hvor i landet, man bor. I en tid, hvor mistrivsel og psykiske udfordringer er en del af børns verden, er der brug for inkluderende fællesskaber, som skaber fælles kultur-grundlag og giver rum for, at man kan sætte sine følelser i spil og bruge sin fantasi.

Hvordan sikrer vi, at kunsten er tilgængelig for alle børn? Har de store kulturinstitutioner et særligt ansvar? Kan en højere grad af tværsektorielt fokus være til gavn for kunst og kulturinstitutionerne? Og hvilken rolle spiller kommunerne i alt dette? Er der brug for nye modige partnerskaber, et nyt blik på samarbejdet mellem forskellige ressortområder og en samlet indsats på tværs af kommunegrænser?

Kom og få et skud pixiopera fra Det Kongelige Teater (for børn og barnlige sjæle) og vær en del af den efterfølgende debat.

Kl. 15:30-16:10
PixiOperaen Papageno og Papagena fra Det Kongelige Teater

Der er kort pause efter forestillingen, hvor det vil være muligt at forlade salen. Dog opfordrer vi publikum til at blive til den efterfølgende debat.

Kl. 16:15-16:55
Debat